Sistematik Örnekleme

Sistematik Örnekleme

SİSTEMATİK ÖRNEKLEME Sistematik Örnekleme, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde örneklem için üye sayısı daha önc

Read More
Bağımlı Değişken Nedir

Bağımlı Değişken Nedir?

BAĞIMLI DEĞİŞKEN NEDİR? Bağımlı değişken, sonuç veya etkilenen olarak tanımlayabileceğimiz bir değişkendir. Araştırmada, bağımsız

Read More
Benzeşik Durum Örnekleme

Benzeşik Durum Örnekleme

Benzeşik Durum Örnekleme Araştırma yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Her i

Read More