Değişkenler

Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken Nedir ?

Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken Nedir ?

Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken

Araştırmacıların bilmesi gereken konuların en önemlilerinden bir tanesi de ne tür değişkenlerle çalıştığı,araştırmada bulunan değişkenlerin türü ve yapısıdır. Değişkenler gözlemden gözleme farklı değerler olabilen durum, özellik ve objelerdir. Bu obje, durum veya özelliklere değişken dememizin sebebi ise araştırmalarda değişik değerler almasının olası olmasıdır. Değişkenler de kendi içinde çeşitli özellikleri ve istatistiki işlemlerine göre çeşitli gruplara ayrılırlar. Bu sınıflandırma: ‘nicel veya nitel değişkenler, bağımlı veya bağımsız değişkenler, sürekli değişken ve süreksiz değişken ’ şeklinde yapılabilir. [1]

Sürekli Değişkenler

Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken
Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken

Sürekli değişkenler daima sayısal bir değer alırlar. Bu değerler tam sayı veya kesirli sayı olarak ifade edilebilir. Sürekli değişkenlerde iki ölçüm arası sonsuz sayıda değer alabilir. Sürekli değişkenler gruplamadan çok ölçülmeye uygun özelliklerdir. Mesela bir insan 65 kilo veya 70 kilo olabilir ve bu iki değer arasında sonsuz sayıda değer vardır. [2] Yaş, kilo, boy uzunluğu, havanın sıcaklık derecesi, IQ puanı sürekli değişkenlere örnek verilebilir.

 

Önemli: Sürekli değişkenler istenildiği takdirde süreksiz değişkenlere çevrilebilir. Bunun için belirli aralıklarda değer alan sayılarla gruplandırılır.

Örneğin, bir araştırma konumuz olsun. Bu araştırmaya dahil olan kişilerin yaşları ilk aşamada sürekli bir değişkendir. Fakat bu grubu 40 yaş üstü ve altı olarak iki farklı gruba ayırabilir. Böylelikle sürekli değişkenden süreksiz değişkene geçiş yapılır [2].

Süreksiz Değişkenler

Süreksiz değişkenler belirli sayıda değer alabilen, tam sayı olarak ifade edilebilen, kesirli olamayan değişkenlerdir. Örneğin ‘bir sınıfın mevcudu, bir ilin nüfusu’ gibi değişkenler süreksiz değişkenlerdir. Süreksiz değişkenler nicel olarak ölçülebildiği gibi nitel olarak da değerlendirilip gruplandırılabilir. Cinsiyet, renk gibi özellikler süreksiz değişkenlerdir [1].

Süreksiz değişkenlere 0,1,2,3,4 gibi doğal sayılar karşı getirilebilir. Örneğin diploma derecesi pekiyi, iyi, orta diye gruplandırılan bir araştırmada pekiyi karşısına 3, iyi karşısına 2, orta karşısına da 1 getirilebilir. Seçenekler arasında pekiyi ve iyi arasında başka seçenek olmadığından 3 ve 2 arasında başka değer de bulunmaz. Her ne kadar bu değişkenler sayısal olarak ifade edilse de her bir sayı bir özelliği belirtmek amacıyla kullanıldığı için sayısal bir değer taşımaz. Ayrıca, bu iki değer arasında bunlardan başka değer yoktur ve bu süreksiz değişkenlerin bir özelliğidir [3]. Notlar, test puanları gerçekte süreksiz değişkenlerdir fakat sürekli değişken gibi işleme tabi tutulurlar. Mesela bir öğrenci 20 soruluk bir test cevaplamış olsun ve 19 tanesini doğru bilmiş olsun. Her soru bir puandan hesaplanırsa öğrencinin notu 19 olur. Böyle bir testte kesirli bir puan olamayacağından bu süreksiz bir durumdur [1].

 

Sürekli Değişken Örnekleri

Aşağıda bazı sürekli değişken örnekleri sıralandırılmıştır:

 • Boy: Kesirli değer alabildiğinde sürekli yapıda bir değişkendir.
 • Kilo: Her bireyin kilosu farklı olabileceğinden süreksiz bir değişkendir.

Aşağıdaki değişkenlerde süreksiz değişkene bir örnek olarak kabul edilebilir.

 • Uzunluk:
 • Yaş
 • Sıcaklık
 • Mesafe
 • IQ Puanı
 • LYSPuanı
 • Yıl Sonu Not Ortalaması
 • Hız

Süreksiz Değişken Örnekleri

Aşağıda bazı süreksiz değişken örnekleri sıralandırılmıştır.

 • Cinsiyet: Yalnızca kız ve erkek olarak 2 farklı değer alabildiğinden süreksiz değişkendir.
 • Milliyet: Dünyada sonsuz sayıda millet olmadığından süreksiz yapıda bir değişkendir.
 • Din: Yeryüzünde sınırlı sayıda din bulunduğundan dolayı süreksiz  bir değişkendir.
 • Renk: Sınırlı sayıda renk olduğundan dolayı süreksiz yapıda bir değişkendir.
 • Medeni Durum: Evli, bekar ve dul olmak üzere üç farklı değer alabildiğinden süreksiz yapıdadır.

Diğer örnekler;

 • Mezuniyet Derecesi/Eğitim Durumu
 • Başarılı/Başarısız
 • Ehliyete sahip olup olmama
 • Sigara İçenler/İçmeyenler

Sürekli Değişken ve Süreksiz Değişken Farkları

Hatırlatma: Sürekli değişken ve süreksiz değişken arasındaki en temel fark sürekli değişken sonsuz sayıda değer alabiliyorken süreksiz değişkenin sınırsız sayıda değer alabilmesidir.

KAYNAKLAR

 • Kaptan, (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Yayınevi.
 • Dağlı, S. (2015). KPSS Eğitim Bilimleri – Ölçme ve Değerlendirme (İ Dağlı, Ed.)
 • Arıcı, H. (1998). İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları,Ankara: Meteksan Yayınları

Siteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken

Comment here