Örnekleme Yöntemleri

Benzeşik Durum Örnekleme

Benzeşik Durum Örnekleme

Benzeşik Durum Örnekleme

Araştırma yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki araştırma yönteminde de örneklem seçilirken çeşitli yöntemlerden yararlanılır. Nitel araştırma yöntemleri daha çok davranış bilimleri,psikiyatri, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde kullanılan ve insan davranışlarının nedenini anlamaya yönelik olan çalışmalarda kullanılan yöntemlerdir [1]. Nicel araştırma yöntemleri ise biyoloji, kimya ve fizik gibi doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalarda kullanılır. Nicel araştırmalarda genellikle olasılık temelli örneklem seçme modelleri kullanılırken nitel araştırmalarda ise amaçlı örneklem modelleri kullanılır [2]. Bu yazıda bahsedilecek olan ‘ Benzeşik Durum Örnekleme ’ ise bir amaçlı örneklem modelidir.

Benzeşik durum örneklemede, araştırma konusuyla ilgili olan küçük bir alt küme seçilir. Böylelikle benzeşik (homojen) bir alt küme oluşturulup araştırmanın bu kümede yapılması amaçlanır [3]. Platton, bu örnekleme yöntemindeki amacın bu homojen alt kümenin derinlemesine araştırılıp betimlenmesi olduğunu söyler [4]. Benzeşik örneklemede bir araya getirilen grup üyeleri diğer üyelerle aynı yaşam şartlarını paylaştıkları için kendilerini daha rahat hissederler. Bu yönüyle araştırma esnasında katılımcılar daha açık olur ve çalışmaya daha objektif katılmaları sağlanır [5]. Ayrıca örneklem benzeşik üyelerden oluştuğu için de grup içi değişim diğer örnekleme yöntemlerine kıyasla en azdır.

Benzeşik Durum Örnekleme Örneği

Aşağıda benzeşik durum örnekleme yöntemine dair örnekler verilmiştir:

Örnek 1:

Örneğin, bir nitel araştırmacı eğer devlet üniversitesi öğrencilerinin anksiyete düzeyleri konusunda bir çalışma yapmak isterse; İstanbul’da yer alan herhangi bir devlet üniversitesinde okuyan öğrencileri örneklem gurubu olarak belirleyebilir. [4] Bu durumda evren ve örneklem benzer özellikler gösterir. Böylelikle araştırmanın örneklem grubunun evreni temsil etme düzeyi artmış olur.

Benzeşik Durum Örnekleme
Benzeşik Durum Örnekleme

Örnek 2:

Örneğin, hastanedeki bir serviste yatan psikiyatri hastaları üzerinde çalışma yapmak isteyen bir araştırmacının herhangi bir servisi belirleyerek o servisteki hastalara çalışması benzeşik durum örneklemeye bir örnektir.

 

 

Kaynakça

[1]Arslan, F. (2014). An investigation into student teacher concerns: probable changes caused by methodology classes and teaching practise, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi: Adana.

[2]Gurbetoğlu, A. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi: İstanbul

[3]Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri,(6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

[4] Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaiuation . London: Sage Pub.

[5]Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara.

[6]Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Siteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken araç çubuğunu gösterSiteyi görüntülerken

Comment here